Procés de dades.

> Allotjament en Cloud de Base de Dades de subscriptors.
> Programació i Big Data.
> Adaptacions i personalització de formularis web.
> Altes, baixes i manteniment de subscriptors.
> Manteniment de les bases de dades.
> Manteniment de tarifes i calendaris d'enviaments.
> Control de renovacions.
> Gestió de subscripcions gratuïtes.
> Gestió de renovacions de període.
> Processos de peticions d'enviaments especials.

Gestió de cobraments.

> Gestió de passarel-les de cobraments virtuals.
> Emissió i actualització de cobraments devolucions.
> Gestió de facturació a subscriptors.

Campanyes de captació.

> Disseny i gestió de campanyes de captació de subscriptors via Internet, centre d'atenció telefònica & mailing.

Reporting.

> Informes d'altes, baixes i incidències.
> Estat de subscripcions-enviaments.
> Estat de cobraments.
> Estadístiques de perfils.
> Històric per canals / formes de captació.
> Consultes on-line.

Procés de dades.

> Allotjament en Cloud de Base de Dades de subscriptors.
> Programació i Big Data.
> Adaptacions i personalització de formularis web.
> Altes, baixes i manteniment de subscriptors.
> Manteniment de les bases de dades.
> Manteniment de tarifes i calendaris d'enviaments.
> Control de renovacions.
> Gestió de subscripcions gratuïtes.
> Gestió de renovacions de període.
> Processos de peticions d'enviaments especials.

Gestió de cobraments.

> Gestió de passarel-les de cobraments virtuals.
> Emissió i actualització de cobraments devolucions.
> Gestió de facturació a subscriptors.

Campanyes de captació.

> Disseny i gestió de campanyes de captació de subscriptors via Internet, centre d'atenció telefònica & mailing.

Reporting.

> Informes d'altes, baixes i incidències.
> Estat de subscripcions-enviaments.
> Estat de cobraments.
> Estadístiques de perfils.
> Històric per canals / formes de captació.
> Consultes on-line.

Serveis de Call center.

> Serveis de Numeració (local i regional, numeració de cost compartit i línies 900 o toll-free).
> Recepció i emissió de trucades.
> Gestió i resolució de consultes i incidències.
> Gestió de cobrament i impagats.
> Gravació de dades.

Atenció multicanal.

> Email, Telèfon, Xat, Xarxes Socials.
> Corrèspondencia.
> Serveis de back office.

Serveis de Call center.

> Serveis de Numeració (local i regional, numeració de cost compartit i línies 900 o toll-free).
> Recepció i emissió de trucades.
> Gestió i resolució de consultes i incidències.
> Gestió de cobrament i impagats.
> Gravació de dades.

Atenció multicanal.

> Email, Telèfon, Xat, Xarxes Socials.
> Corrèspondencia.
> Serveis de back office.

Emmagatzematge.

> Recepció, verificació de materials. Recompte, paletització i emmagatzematge.
> Control d'estocs i informació en el nostre sistema.
> Embalatges.
> Destrucció de materials.

Logística i gestió d'enviaments.

> Gestió d'emissió de documentació d'enviaments, reenviaments i exemplars endarrerits.
> Manipulació d'enviaments.
> Embossat de revistes.
> Etiquetatge i condicionament d'enviaments.
> Emissió, impressió i manipulat de cartes d'avís (altes, baixes, modificació de dades, impagats).
> Etiquetatge i condicionament d'enviaments gratuïts.
> Emissió correu electrònic.
> Gestió de devolucions.
> Personalització en tots els suports (cartes, etiquetes, sobres, etc.).
> Cessió d'apartats de correus.
> Missatgers.
Reporting.
> Informe d'entrades i sortides.
> Control d'estoc mínim de seguretat.
> Estat de materials i comandes.
> Ordres de treball en curs i finalitzades.
> Inventari permanent de materials per referència i-o palets.
> Estat de les entregues per referències, dates o comandes.

Emmagatzematge.

> Recepció, verificació de materials. Recompte, paletització i emmagatzematge.
> Control d'estocs i informació en el nostre sistema.
> Embalatges.
> Destrucció de materials.

Logística i gestió d'enviaments.

> Gestió d'emissió de documentació d'enviaments, reenviaments i exemplars endarrerits.
> Manipulació d'enviaments.
> Embossat de revistes.
> Etiquetatge i condicionament d'enviaments.
> Emissió, impressió i manipulat de cartes d'avís (altes, baixes, modificació de dades, impagats).
> Etiquetatge i condicionament d'enviaments gratuïts.
> Emissió correu electrònic.
> Gestió de devolucions.
> Personalització en tots els suports (cartes, etiquetes, sobres, etc.).
> Cessió d'apartats de correus.
> Missatgers.
Reporting.
> Informe d'entrades i sortides.
> Control d'estoc mínim de seguretat.
> Estat de materials i comandes.
> Ordres de treball en curs i finalitzades.
> Inventari permanent de materials per referència i-o palets.
> Estat de les entregues per referències, dates o comandes.